جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

имконияту татбиқ  

نامرجح

  • امکانیت و تطبیق
  • қувваҳву фэъл

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159295

این مفهوم را دانلود کن: