جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > منطق > حجت (منطق) > قیاس (فلسفه) > قیاس استثنایی

مرجح

قیاس استثنایی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159296

این مفهوم را دانلود کن: