جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مفهوم کلی > کلی مشکک

مرجح

کلی مشکک  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159307

این مفهوم را دانلود کن: