جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفاظ (منطق) > لفظ مفرد

مرجح

لفظ مفرد  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159312

این مفهوم را دانلود کن: