جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Термины (логика) > просто́й те́рмин

مرجح

просто́й те́рмин  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159312

این مفهوم را دانلود کن: