جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Basis of Syllogism > Generally Accepted Premisses > Absolute Generally Accepted Premisses

مرجح

Absolute Generally Accepted Premisses  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159340

این مفهوم را دانلود کن: