جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > شناخت شناسی > مکتب اصالت شک

مرجح

مکتب اصالت شک  

نامرجح

  • سپتیسیسم
  • شکاکان
  • شکاکیت
  • شک گرایی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159352

این مفهوم را دانلود کن: