جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نسب اربعه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159367

این مفهوم را دانلود کن: