جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نسب اربعه (fa) > соотношение контраста

مرجح

соотношение контраста  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159368

این مفهوم را دانلود کن: