جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

нафси инсон > нафси лаввома

مرجح

нафси лаввома  

نامرجح

  • نفس لوامه
  • нафсэ лаввомэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159374

این مفهوم را دانلود کن: