جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

واقع گرایی  

نامرجح

  • رآلیسم
  • رئالیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159381

این مفهوم را دانلود کن: