جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

фалсафа > حکمت نظری (fa) > Иллоҳиёт > هستی شناسی (فلسفه) (fa)

مرجح

هستی شناسی (فلسفه) (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159398

این مفهوم را دانلود کن: