جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

логика  

نوع

  • مجموعه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa1704367

این مفهوم را دانلود کن: