جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > فلسفه شرق

مرجح

فلسفه شرق  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa545801

این مفهوم را دانلود کن: