جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > شناخت شناسی > شناخت پسینی

مرجح

شناخت پسینی  

نامرجح

  • شناخت ماتاخر
  • معرفت پسینی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa559538

این مفهوم را دانلود کن: