جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Epistemology > Positivism

مرجح

Positivism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159031

این مفهوم را دانلود کن: