جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > эпистемология > позитивизм

مرجح

позитивизм  

نامرجح

  • پازیتیویزم
  • Эсботгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159031

این مفهوم را دانلود کن: