جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Имя  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159052

این مفهوم را دانلود کن: