جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > حکمت نظری (fa) > Иллоҳиёт

مرجح

Иллоҳиёт  

اعم

نامرجح

  • الهیات
  • элоҳиёт

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159065

این مفهوم را دانلود کن: