جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الانسانیة  

نامرجح

  • اصالةالانسان
  • الانسان
  • انسان المحوری
  • انسانیة
  • مماشاة الأنسان

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159068

این مفهوم را دانلود کن: