جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Моральные Кризисы  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159073

این مفهوم را دانلود کن: