جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Эмпиризм  

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • الامبرسالیة
 • المذهب
 • امبرسالیة
 • تجریبیة
 • مذهب اصالةالتجربة
 • مذهب التجربی
 • English

 • Persian

 • آمپریسیسم
 • مکتب اصالت تجربه
 • مکتب تجربه گرایی
 • Tajik

 • таҷрубэҳгароӣ
 • اِمپیریزم

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159089

این مفهوم را دانلود کن: