جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفلسفة > الحکمة العملیة > التدبیر المنزلی

مرجح

التدبیر المنزلی  

نامرجح

  • تدبیر المنزلی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159095

این مفهوم را دانلود کن: