جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тақсим (мантиқ)  

نامرجح

  • تقسیم (منطق)
  • тақсӣмэ (мантэқ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159106

این مفهوم را دانلود کن: