جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عوالم الوجود > الجبروت

مرجح

الجبروت  

نامرجح

  • جبروت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159120

این مفهوم را دانلود کن: