جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Categories > Substance (Philosophy)

مرجح

Substance (Philosophy)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159127

این مفهوم را دانلود کن: