جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷавҳар ва араз  

نامرجح

  • جوهر و عرض
  • ҷувҳару араз

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159128

این مفهوم را دانلود کن: