جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳудусу қадим  

نامرجح

  • حدوث و قدیم
  • ҳудӯсу қэдам

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159138

این مفهوم را دانلود کن: