جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الحس  

نامرجح

  • حس

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159141

این مفهوم را دانلود کن: