جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Theoretical Philosophy

مرجح

Theoretical Philosophy  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159150

این مفهوم را دانلود کن: