جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

далолати забонӣ  

نامرجح

  • دلالت زبانی
  • дэлдлатэ лафзӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159175

این مفهوم را دانلود کن: