جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тавсиф > Тавсифи комил

مرجح

Тавсифи комил  

نامرجح

  • توصیف کامل
  • расмэ том

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159187

این مفهوم را دانلود کن: