جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفلسفة > الحکمة العملیة > السیاسة المدنیة

مرجح

السیاسة المدنیة  

نامرجح

  • ادارةالبلاد
  • سیاسة المدنیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159201

این مفهوم را دانلود کن: