جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Practical Philosophy > Politics (Philosophy)

مرجح

Politics (Philosophy)  

نامرجح

  • Governance of Country

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159201

این مفهوم را دانلود کن: