جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > شناخت شناسی

مرجح

شناخت شناسی  

اعم

نامرجح

  • اپیستمولوژی
  • اپیستومولوژی
  • معرفت شناسی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159209

این مفهوم را دانلود کن: