جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > эпистемология > Интуитивизм

مرجح

Интуитивизм  

نامرجح

  • اینتوایتیویزم
  • шуҳӯдгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159213

این مفهوم را دانلود کن: