جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

العبادة  

نامرجح

  • عبادة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159224

این مفهوم را دانلود کن: