جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ибодатҳо  

نامرجح

  • عبادت ها
  • эбодот

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159224

این مفهوم را دانلود کن: