جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ҳукмҳои масъалаҳо > акс (мантиқ)

مرجح

акс (мантиқ)  

نامرجح

  • عکس (منطق)
  • акс (мантэқ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159235

این مفهوم را دانلود کن: