جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Сабабу таъсир  

نامرجح

  • سبب و تأثیر
  • эллату маълӯл

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159237

این مفهوم را دانلود کن: