جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النسب الأربعة > العموم و الخصوص من وجهة

مرجح

العموم و الخصوص من وجهة  

نامرجح

  • عموم و الخصوص من وجهة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159244

این مفهوم را دانلود کن: