جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Philosophy of History

مرجح

Philosophy of History  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159265

این مفهوم را دانلود کن: