جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Library and Information Philosophy

مرجح

Library and Information Philosophy  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159271

این مفهوم را دانلود کن: