جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفلسفة > المنطق > القضایا

مرجح

القضایا  

نامرجح

  • قضایا

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159277

این مفهوم را دانلود کن: