جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Logic > Propositions > Categorical Proposition > Negative Propositions

مرجح

Negative Propositions  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159280

این مفهوم را دانلود کن: