جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

қиёс (фал.)  

نامرجح

  • قیاس (فلسفه)
  • қиёс (фал.)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159298

این مفهوم را دانلود کن: