جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المفهوم الکلی > الکلی المتواطی

مرجح

الکلی المتواطی  

نامرجح

  • کلی المتواطی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159306

این مفهوم را دانلود کن: