جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المفهوم الکلی > الکلی المشکک

مرجح

الکلی المشکک  

نامرجح

  • کلی المشکک

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159307

این مفهوم را دانلود کن: