جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Калимаҳо (Мантиқ) > лафзи мураккаб

مرجح

лафзи мураккаб  

نامرجح

  • لفظ مرکب
  • лафзэ мураккаб

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159311

این مفهوم را دانلود کن: