جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الالفاظ (المنطق) > اللفظ المفرد

مرجح

اللفظ المفرد  

نامرجح

  • لفظ المفرد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159312

این مفهوم را دانلود کن: